Podujatia

DanubeHack 2.0

27. január 2017 admin Podujatia

12-13.12.2016 sa podarilo opätovne v Bratislavskom ImpactHub-e zorganizovať už druhý ročník podujatia DanubeHack 2.0, ktorý tento raz predstavil kombináciu hackthonu s krátkymi motivačno-informačnými prednáškami (Lightning talks). Cieľom tohto ročníka bolo adresovať témy životné prostredie, Energia, Otvorená transparentnosť a egovernment. Špeciálnou oblasťou aj s cenou bola téma INSPIRE. Hackathon priniesol nakoniec 9 projektov, ktoré spolu s […]

More

DanubeHack

25. október 2015 admin Podujatia

V dňoch 15-17.10.2015 bol v Bratislavskom ImpactHub-e zorganizovaný DanubeHack, ktorý predstavil podujatie kombinujúce koncepty hackthonu s workshopmi. Cieľom podujatia bolo vytvorenie priestoru, kde môžu záujemcovia prezentovať, čo je možné vytvoriť z otvorených  (kde je to možné aj priestorových) údajových zdrojov, s využitím relevantných technológií a zdieľať relevantné myšlienky a znalosti. Viac informácií: Webstránka podujatia

More

Pozvánka – “Deň otvorených dverí v BR Poľana”

25. máj 2015 admin Podujatia

Pozvánka: “Deň otvorených dverí v BR Poľana”, ktoré sa uskutoční 30. – 31. 5. 2015 v rámci osláv 25. výročia BR Poľana. Bližšie informácie:

More

Zasadnutie koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana

25. január 2015 admin Podujatia

Dňa 22.01.2015 bolo v priestoroch Kultúrneho centra Hriňová realizované ďalšie zasadnutie koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana s cieľom vyhodnotiť výsledky aktivít za rok 2014 a prediskutovať návrh činností na rok 2015. Viac informácií: Pozvánka Prezenčná listina

More

Seminár Dedičstvo UNESCO

10. november 2014 admin Podujatia

V termíne 04-05.11.2014 bol zorganizovaný v Kultúrnom dome v Detve seminár v rámci projektu “Príroda ľuďom – ľudia prírode”, zameraný na prezentáciu dosiahnutých výsledkov a diskusiu so zástupcami dotknutých subjektov zameranú na zlepšenie riadenia Biosférickej rezervácie Poľana, uplatnením princípov participatívneho riadenia. Viac informácií: Pozvánka Prezentácia Prezenčná listina  

More

Zasadnutie koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana

20. október 2014 admin Podujatia

Vo štvrtok 09.10.2014 bolo realizované zasadnutie koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana s cieľom prípravy medzinárodnej konferencie s účasťou zástupcov UNESCO. Pozvánka Prezenčná listina    

More

Stretnutie ku Karpatskej stratégii pre rozvoj trvaloudržateľného cestovného ruchu

29. jún 2014 admin Podujatia

Dňa 24.06.2014 bolo v Banskej Bystrici zorganizované stretnutie k medzinárodnému projektu Karpatskej stratégie pre rozvoj trvaloudržateľného cestovného ruchu. Jeho cieľom bola prezentácia samotného projektu ako aj diskusia jeho významu pre Slovensko s relevantnými dotknutými subjektmi. Viac informácií: Pozvánka Karpatská stratégia  

More

Seminár k projektu “Príroda ľuďom – ľudia prírode”

10. február 2014 admin Podujatia

Seminár k projektu OZ Pronatur „Príroda ľuďom – ľudia prírode“, realizovaný dňa 6. februára  2014 (9:00 – 14:00) v Penzióne Siroň v Detve. Viac informácií… Pozvánka Prezentácia

More

Druhý ročník konferencie Karpatskej siete pre chránené územia

1. máj 2013 admin Podujatia

V dňoch 23.4.-26.4.2013 sa v Tatranskej Javorine konala konferencia zameraná na hodnotenie spolupráce Karpatských chánených území, súvisiacich výziev ako aj príležitostí. Súvisiace informácie: Program podujatia Zoznam účastníkov Web stránka

More

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.