DanubeHack

Realizácia: 2015, 2016

Ciele projektu:

DanubeHack je podujatie, ktoré vzniklo s cieľom vytvoriť priestor kde účastníci môžu odprezentovať, čo je možné zrealizovať s otvorenými (kde je to relevantné aj geo) údajovými zdrojmi, technológiami a vzájomne zdieľať námety, skúsenosti a poznatky.

Podujatie vzniklo prioritne ako klasický hackathon, popri ktorom boli organizované sprievodné podujatia (workshopy, prezentácie, a pod.).

Viac informácií: http://danubehack.eu


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.