Európska Charta pre udržateľný turizmus NP Muránska planina

Projekt je realizovaný v spolupráci s Europarc Federation (www.europarc.org). Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus predstavuje nástroj na rozvoj a riadenie turizmu v chránenom území, ktorý je  založený na spolupráci všetkých zainteresovaných subjektov. Výstupom projektu je spoločne vytvorená Stratégia rozvoja turizmuAkčný plán rozvoja turizmu. Projekt bol realizovaný od roku 2008 v NP Muránska planina ako vôbec v prvom území Karpát. Na jar v roku 2012 úspešne prebehol verifikačný proces a slávnostné odovzdanie ocenenia sa uskutoční v októbri 2012 na konferencii Europarc Federation v Belgicku. Ocenenie sa udeľuje na päť rokov, počas ktorých je potrebné realizovať zámery zakotvené v akčnom pláne. Spolupráca s územím národného parku bude pokračovať aj naďalej a OZ Pronatur bude podporovať realizáciu zámerov.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.