PRBB

Orientačná lokalizácia projektov Participatívneho Rozpočtu mesta Banská Bystrica (PRBB) predložených v roku 2014:


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.