Príroda ľuďom – ľudia prírode (Švajčiarske projekty)

Finančný mechanizmus: Viac informácií o švajčiarskom finančnom mechanizme sa dozviete tu

Doba trvania projektu: 1.1.2014 – 28.2.2015

Hlavný partner: OZ Pronatur

Švajčiarski partneri:
Biosférická rezervácia (BR) Entlebuch
Vysoká škola technická v Rapperswille

Projektové územie:  BR Poľana

Hlavné problémy:
1. Neefektívne riadenie BR
2. Nedostatočné uvedomenie si hodnoty a vzťah k územiu,  nízka angažovanosť zainteresovaných subjektov na rozvoji územia BR

Hlavné ciele:
1. Zavedenie efektívneho modelu riadenia BR
2. Budovanie pozitívneho vzťahu zainteresovaných subjektov k BR Poľana

Projekt umožní zavedenie moderného participatívneho spôsobu riadenia BR s využitím príležitostí pre regionálny rozvoj v prospech a v spolupráci s miestnymi dotknutými subjektmi (stakeholdrami) s ohľadom na prírodu.

Hlavné aktivity a výstupy:
1. Vypracovanie, zavedenie modelu riadenia BR
2. Kvantifikácia a zhodnotenie pridanej hodnoty pre poľnohospodrástvo/lesníctvo v BR Poľana a BR Entlebuch a porovnanie výsledkov
3. Zvýšenie povedomia a angažovanosti miestneho obyvateľstva o BR Poľana pomocou opatrení Stratégie budovania regionálnej identity.

Cieľové skupiny:
Manažéri ochrany prírody, miestne zainteresované subjekty.

Biosférické rezervácie Model riadenia BR Pridaná hodnota v BR Spolupráca v BR Napísali o nás

oznacenie_orezove.indd

 

 

 

 


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.