CENTRALPARKS

CENTRALPARKS – Budovanie riadiacich kapacít karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom

Hlavným cieľom projektu je uľahčenie cezhraničnej spolupráce a sieťovanie pre zlepšenie riadiacich kapacít karpatských chránených území za účelom napomôcť implementácii Karpatského dohovoru v prospech horských oblastí v strednej Európe. V projekte očakávame výsledky v podobe zlepšeného environmentálneho manažmentu verejného sektora a pridružených organizácií v záujme ochrany a udržateľného využívania prírodného dedičstva a zdrojov v strednej Európe, ktoré sa môžu dosiahnuť vďaka medzinárodnej spolupráci, zlepšeniu a harmonizácii politík, legálneho a inštitucionálneho rámca ako aj rozvoju ľudských zdrojov.

No Comments Yet.

Leave a comment