Danube Hack 2015,2016,2017

Danube Hack

OZ PRONATUR spolupracuje na zabezpečení podujatí DanubeHack, ktoré domácim a zahraničným expertom vytvára priestor na tvorbu nových geopriestorových údajov, služieb a aplikácií prostredníctvom Hackathonu, v kombinácii s workshopmi zameranými na zdieľanie informácií a skúseností zo súvisiacich oblastí.

No Comments Yet.

Leave a comment