Projekt SDI4apps

Projekt SDI4apps

(Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data) bol realizovaný v rokoch 2014-2017 v rámci CIP-ICT-PSP.

Hlavným cieľom projektu je podporiť využívanie potenciálu otvorených geopriestorových informácií a služieb prostredníctvom inovatívnych služieb založených na prepojených údajoch (Linked Data) sémantického webu. Pre OZ PRONATUR bude kľúčová implementácia výsledkov projektu v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb. Boli realizované aktivity v oblasti identifikácie relevantných ekosystémových služieb, dostupných údajových zdrojov a analýzy vhodnej technológie a možností využitia SDI4Apps cloud infraštruktúry, následne boli realizované aktivity na vývoji riešení pre podporu hodnotenia ekosystémových služieb druhou verziou webaplikácie a súvisiacich služieb