Stretnutie ku Karpatskej stratégii pre rozvoj trvaloudržateľného cestovného ruchu

29. jún 2014 admin Podujatia

Dňa 24.06.2014 bolo v Banskej Bystrici zorganizované stretnutie k medzinárodnému projektu Karpatskej stratégie pre rozvoj trvaloudržateľného cestovného ruchu. Jeho cieľom bola prezentácia samotného projektu ako aj diskusia jeho významu pre Slovensko s relevantnými dotknutými subjektmi.

Viac informácií:

snimka

 

Comments are currently closed.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.