Projekty

Projekty

CENTRALPARKS

Budovanie riadiacich kapacít karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom

Bio – based economy

Participácia v projektoch Bio regions, Bio bridges, Bio voices

Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch

OZ PRONATUR sa v rámci celokarpatského projektu „Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch“ podieľa sa na tvorbe databáz finančných nástrojov, úspešných projektov a príslušných tematických príručiek