Aktuálne projekty

CENTRALPARKS

Budovanie riadiacich kapacít karpatských chránených území pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity s miestnym socio-ekonomickým rozvojom

BIO - BASED ECONOMY

Participácia v projektoch Bio regions, Bio bridges, Bio voices

Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch

OZ PRONATUR sa v rámci celokarpatského projektu „Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch“ podieľa sa na tvorbe databáz finančných nástrojov, úspešných projektov a príslušných tematických príručiek

DanubeHack

OZ PRONATUR spolupracuje na zabezpečení podujatí DanubeHack, ktoré domácim a zahraničným expertom vytvára priestor na tvorbu nových geopriestorových údajov, služieb a aplikácií prostredníctvom Hackathonu, v kombinácii s workshopmi zameranými na zdieľanie informácií a skúseností zo súvisiacich oblastí.