Poslanie a ciele

Poslanie Občianskeho združenia Pronatur je postavené na troch pilieroch:

  • Príroda a životné prostredie
  • Vyvážený rozvoj
  • Geo&ICT Podpora  

V oblasti ochrany prírody a životného prostredia sa zameriavame na ekosystémové služby, ich hodnotenie a všeobecne na environmentálne poradenstvo. Zaoberáme sa aj inovatívnymi prístupmi v oblasti riadenia chránených území.

V oblasti vyváženého rozvoja je pre nás hlavnou témou udržateľný turizmus v chránených územiach.

V oblasti informačných technológií je prioritou transparentné sprístupňovanie informácii pre verejnosť.