Projekty a aktivity

Projekty a aktivity

Naše aktivity a projekty sú zamerané na plnenie cieľov, ktoré sme si definovali pri založení organizácie. Hlavnými témami, ktorými sa zaoberáme sú regionálny rozvoj, ochrana prírody, udržateľný turizmus, ekosystémové služby a transparentný prístup k informáciám. Pri realizácii aktivít spolupracujeme so širokou škálou partnerov z verejného i súkromného sektoru. Na realizáciu aktivít sa snažíme získavať podporu z projektov alebo ich realizujeme na báze dobrovoľníctva.