Ukončené projekty

 • Drobná turistická infraštruktúra

  Drobná turistická infraštruktúra Podpora projektov Lesnícky skanzen Tisovec, Oddychová zóna Burda.

 • Nový model riadenia v BR Poľana

  Nový model riadenia v BR Poľana   Projekt „Príroda ľuďom – ľudia prírode“  Projekt bol realizovaný v rokoch 2014-2015 s podporou Švajčiarskeho finančného…

 • Európska charta pre udržateľný turizmus

  Európska charta pre udržateľný turizmus v NP Muránska planina Projekt bol realizovaný v rokoch 2009-2011. Partnerom projektu bola organizácia Europarc Federation a NP…

 • Ekosystémové služby v chránených územiac

  Ekosystémové služby  v chránených územiach Projekt Ekosystémové služby v NP Muránska planina bol realizovaný v rokoch 2014-2015 s finančnou podporou GEF SGP. Partnermi…

 • Rekonštrukcia chodníka Bystrô

  Rekonštrukcia chodníka Bystrô Projekt bol realizovaný v roku 2014 s podporou Nadácie Orange v partnerskej spolupráci s organizáciami BR Poľana, Mesto Hriňová, Lesy SR…

 • Projekt SDI4apps

  Projekt SDI4apps (Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data) bol realizovaný v rokoch 2014-2017 v rámci CIP-ICT-PSP.…