Európska charta pre udržateľný turizmus v NP Muránska planina

Európska charta pre udržateľný turizmus v NP Muránska planina

Projekt bol realizovaný v rokoch 2009-2011. Partnerom projektu bola organizácia Europarc Federation a NP Harz (Nemecko). Európska charta pre udržateľný turizmus v chránených územiach je jeden z programov organizácie Europarc Federation a predstavuje praktický nástroj pre riadenie udržateľného turizmu v chránenom území založený na zapojení príslušných záujmových skupín do procesu riadenia turizmu v území. V rámci projektu boli v NP Muránska planina organizované stretnutia stakeholdrov, boli vypracované strategické dokumenty, bola realizované  exkurzia do NP Harz. Po úspešnom zavŕšení procesu bolo NP Muránska planina ako prvému chránenému územie v Karpatoch udelené ocenenie Charta pre udržateľný turizmus.