Rekonštrukcia chodníka Bystrô

Rekonštrukcia chodníka Bystrô

Projekt bol realizovaný v roku 2014 s podporou Nadácie Orange v partnerskej spolupráci s organizáciami BR Poľana, Mesto Hriňová, Lesy SR OZ Kriváň.

Projekt bol realizovaný v nadväznosti na projekt „Príroda ľuďom – ľudia prírode“, kde  v rámci ankety „7 divov Poľany“ sa Vodopád Bystrô umiestnil na prvom mieste. Bolo osadené pevné drevené schodisko a bezpečnostné reťazové prvky, ktoré znížili riziko úrazu, nad vodopádom bola vytvorená oddychová zóna, z ktorej môžu návštevníci pohodlnejšie obdivovať krásu vodopádu a oddýchnuť si v príjemnom prostredí čarovnej prírody Poľany.