Centralparks – Prírodný turizmus v Cerovej vrchovine – ako na to?

Centralparks – Prírodný turizmus v Cerovej vrchovine – ako na to?

Epidemiologická situácia ovplyvňuje počas  posledných mesiacov život každého z nás a núti nás viac alebo menej meniť spôsob práce a životný štýl. Zaužívané formy trávenia voľného času a dovoleniek sa otriasli v základoch a namiesto exotických destinácií sú v kurze neobjavené atrakcie doposiaľ nenápadne utajené v našom vlastnom chotári. Čakali na príležitosť. Ako s ňou naložíme?

Odpovede na túto otázku sme hľadali na workshope „Rozvoj prírodného turizmu v území CHKO Cerová vrchovina“, ktorý sa konal dňa 27.10.2021na Salaši pod Maginhradom pri Veľkých Teriakovciach. Workshop organizovala Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina v spolupráci s Občianskym združení (OZ) PRONATUR v rámci projektu Centralparks „Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integráciu a harmonizáciu ochrany biodiverzity a miestneho socio-ekonomického rozvoja“.

Zástupcovia samospráv na miestnej a krajskej úrovni, Miestnej akčnej skupiny MAS, organizácií cestovného ruchu, správ chránených území a jaskýň ako aj individuálni záujemcovia sa zo zaujímavých príspevkov dozvedeli o príležitostiach, ktoré pre prírodný turizmus ponúka územie Cerovej vrchoviny a okolia, o aktivitách v prebiehajúcom projekte Centralparks, napr. o výsledkoch dotazníkového prieskumu alebo o príprave strategicko-akčného dokumentu Správy CHKO Cerová vrchovina pre podporu rozvoja prírodného turizmu. Informácie o strategickom plánovaní a rozvojových prioritách zo strany Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja prispejú k efektívnejšiemu plánovaniu na miestnej úrovni a prezentácia možností marketingovej podpory zo strany Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus otvára nové možnosti vzájomnej spolupráce. Inšpiratívnou prezentáciou s interaktívnymi ukážkami zo svojej sprievodcovskej činnosti hostia z Moravy z organizácie Vzdelávacie a informačné stredisko Bílé Karpaty nabili sálu pozitívnou energiou a rozprúdili konštruktívnu diskusiu o sprevádzaní v prírode, ktorá priniesla mnoho podnetných nápadov, otvorených otázok a výziev ako sa spoločnými silami pustiť do rozvoja prírodného turizmu v území Cerovej vrchoviny a Gemera.