Centralparks – stretnutie pracovnej skupiny pre miestny udržateľný turizmus

Centralparks - stretnutie pracovnej skupiny pre miestny udržateľný turizmus

V bezprostrednej nadväznosti na stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu sa
v Czerwienne uskutočnilo aj pracovné stretnutie pre miestny udržateľný turizmus
(26.-28. jún 2019). Stretnutie zorganizoval poľský partner Ekopsychology Society
a celé stretnutie sa nieslo vo veľmi pozitívnej atmosfére. Na stretnutí sa zúčastnilo 11
expertov na udržateľný turizmus v chránených územiach zo 7 krajín. V úvode
stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt Centralparks
a vedúci pracovného balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo
udržateľného rozvoja v karpatskom regióne Ekopsychology Society predstavil
pracovný balík s dôrazom na oblasť udržateľného turizmu. Experti diskutovali
o súčasnej situácii a podmienkach pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu
v jednotlivých karpatských krajinách. Výmena skúseností a dobrých príkladov
naznačila možnosti konštruktívnej spolupráce pri tvorbe Miestnej stratégie rozvoja
udržateľného turizmu na báze prírodného a kultúrneho dedičstva v Karpatoch.
Experti sa dohodli na rámci svojej spolupráce, ako aj spolupráce s ostatnými
pracovnými skupinami pre biodiverzitu a pre komunikáciu. Experti si stanovili časový
plán a míľniky realizácie aktivít, ako aj spôsoby vzájomnej komunikácie.

(Foto: Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz)