DanubeHack

DanubeHack

Cieľ projektu:

Komunitná podpora v oblasti geoinformatiky

Participácia OZ Pronatur:

Pri organizovaniu podujatí DanubeHack, ktoré poskytujú priestor pre nadšencov a odborníkov na vytváranie nových geopriestorových údajov, služieb a aplikácií prostredníctvom konceptu Hackathon. Tieto podujatia tiež umožňujú zdieľať vedomosti a skúsenosti s cieľom stimulovať vytváranie novej pridanej hodnoty v súvisiacich oblastiach.

Web:

http://danubehack.eu