Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch

Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch

Cieľ projektu:

Cieľom „Stratégie rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch“ je  definovanie spoločných aktivít a opatrení pre jednotlivé štáty Karpatského dohovoru pre úspešnú implementáciu Protokolu o udržateľnom turizme. Cieľom je koordinovať a harmonizovať úsilia jednotlivých štátov vytvorením jednotného rámca pre plánovanie a riadenie rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch.

Participácia OZ Pronatur:

OZ PRONATUR sa v rámci celokarpatského projektu „Stratégia rozvoja udržateľného turizmu v Karpatoch“ podieľa sa na tvorbe databáz finančných nástrojov, úspešných projektov a príslušných tematických príručiek. Projekt sa realizuje s podporou Nemeckého federálneho  ministerstva životného prostredia a prispieva k implementácii Karpatského dohovoru, Protokolu o udržateľnom turizme.

Web: