Centralparks – stretnutie pracovnej skupiny pre ekosystémové služby

Centralparks – stretnutie pracovnej skupiny pre ekosystémové služby

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre ekosystémové služby sa
uskutočnilo 23. júla 2019 na pôde Ministerstva životného prostredia SR,
ktoré je asociovaným partnerom v projekte. Stretnutie viedli spoločne
zástupcovia slovenských partnerov OZ Pronatur a Štátnej ochrany prírody
SR. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom
projekt Centralparks a vedúci pracovného balíka TTF3 Karpatská príručka
pre ekosystémové služby (Carpathian Ecosystem Services Toolkit)
oboznámili expertov s obsahom a aktivitami pracovného balíka.

V najbližších týždňoch čaká expertov spoločná práca na dvoch
dokumentoch - State of the Art/Gap Analysis a Roadmap of the involvement
of expert stakeholders. Prvý dokument bude analýzou súčasného stavu
v oblasti ekosystémových služieb v karpatských krajinách a druhý
dokument prinesie návod na zapojenie zainteresovaných skupín do
projektu. Experti diskutovali o štruktúre a obsahu dokumentov, odsúhlasili
termíny a zodpovednosti jednotlivých partnerov.

Hlavným výstupom tohto pracovného balíka bude samotná Karpatská
príručka pre ekosystémové služby, ktorá bude slúžiť pre lepšie pochopenie
ekosystémových služieb a integrovanie ekosystémových služieb do tvorby
politík a rozhodovacieho procesu s pozitívnym dopadom na biodiverzitu
a životné prostredie.

(Foto: Z. Okániková)