Centralparks – stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu

Centralparks - stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu

Prvé stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu chránených území
s miestnymi komunitami sa uskutočnilo 24.-26. júna 2019 v poľskej
podtatranskej obci Czerwienne. Stretnutie organizoval a viedol poľský
partner Ekopsychology Society. V úvode stretnutia vedúci partner EURAC
research predstavil expertom projekt Centralparks a vedúci pracovného
balíka WPT1 Integrovanie ochrany biodiverzity a trvalo udržateľného
rozvoja v karpatskom regióne Ekopsychology Society predstavil pracovný
balík s dôrazom na oblasť komunikácie chránených území s miestnymi
komunitami. Po úvodnej analýze existujúcich dokumentov účastníci
konštatovali, že v karpatskom regióne chýbajú praktické návody na
komunikáciu chránených území s miestnymi komunitami. O to väčší
význam bude mať výstup tejto pracovnej skupiny – Príručka pre
komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami
v Karpatoch. Expertná výmena skúseností potvrdila potrebu vzniku
takéhoto dokumentu, ktorý uľahčí manažérom ochrany prírody komunikovať
s verejnosťou a obzvlášť s miestnymi komunitami. Experti pracovnej
skupiny si dohodli ciele do ďalšieho pracovného stretnutia, ktoré bude
naplánované na jún alebo september 2020 v nadväznosti na pracovné
stretnutie skupiny pre biodiverzitu.

(Foto: Z. Niewiadomski, M. Ochwat-Marcinkiewicz)