Centralparks – stretnutie pracovnej skupiny pre ochranu biodiverzity

Centralparks – stretnutie pracovnej skupiny pre ochranu biodiverzity

Stretnutie pracovnej skupiny pre ochranu biodiverzity a krajiny sa
uskutočnilo v dňoch 17.-18. júna 2019 v Banskej Bystrici a bolo
organizované Štátnou ochranou prírody SR v spolupráci s poľským
partnerom Ekopsychology Society. Na stretnutí sa zišli projektoví partneri -
odborníci v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny zo šiestich krajín.
Stretnutie moderovali predstavitelia Ekopsychology Society. V úvode
stretnutia vedúci partner EURAC research predstavil expertom projekt
Centralparks a vedúci pracovného balíka T1 Integrovanie ochrany
biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja v karpatskom regióne
Ekopsychology Society predstavil pracovný balík s dôrazom na oblasť
biodiverzity. Experti diskutovali o očakávaných výstupoch projektu.
Hlavným výstupom tejto pracovnej skupiny bude Karpatská stratégia pre
posilnenie ochrany biodiverzity a krajiny v chránených územiach a mimo
chránených území. Na pracovnom stretnutí sa partneri oboznámili
s rámcovými dokumentmi na ochranu biodiverzity v rámci Karpatského
dohovoru a s inými strategickými dokumentmi, diskutovali o súčasnej
situácii v oblasti ochrany biodiverzity, ohrozeniach a príležitostiach pre
zlepšenie ochrany prírody a krajiny. Partneri diskutovali o zásadných
otázkach plánovaného dokumentu a dohodli sa na ďalších krokoch
a formách komunikácie v rámci realizácie aktivity. Ďalšie stretnutie
pracovnej skupiny je naplánované na september (prípadne jún) 2020 ako
nadväzné stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu, aby experti oboch
pracovných skupín mali možnosť prediskutovať vzájomne prvé návrhy
jednotlivých výstupov.

(Foto: J. Kadlečík)