CENTRALPARKS

CENTRALPARKS

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je uľahčenie cezhraničnej spolupráce a sieťovanie pre zlepšenie riadiacich kapacít karpatských chránených území za účelom napomôcť implementácii Karpatského dohovoru v prospech horských oblastí v strednej Európe.

Participácia OZ PRONATUR:

V projekte očakávame výsledky v podobe zlepšeného environmentálneho manažmentu verejného sektora a pridružených organizácií v záujme ochrany a udržateľného využívania prírodného dedičstva a zdrojov v strednej Európe, ktoré sa môžu dosiahnuť vďaka medzinárodnej spolupráci, zlepšeniu a harmonizácii politík, legálneho a inštitucionálneho rámca ako aj rozvoju ľudských zdrojov.

Web: 

http://centralparks.eu/

Aktivity:

DátumNázov
17-18.06.2019 Stretnutie pracovnej skupiny pre ochranu biodiverzity
24-26.06.2019 Stretnutie pracovnej skupiny pre komunikáciu
26.-28. 06.2019 Stretnutie pracovnej skupiny pre miestny udržateľný turizmus 
23.07.2019 Stretnutie pracovnej skupiny pre ekosystémové služby
29.-30.10.2019 Stretnutie projektových partnerov v Sanoku (PL)
27.10.2021 Prírodný turizmus v Cerovej vrchovine – ako na to?

Pilotné územie: Región Gemer